Početna | Mapa sajta

 • SRB
 • |
 • ENG
 • CryoGas d.o.o. path Početna path Naša ponuda path CNG - Metan


 • CNG - Metan
 • TNG
 • Tehnički gasovi
 • Tečna goriva
 • Inženjering
 • Taxi kartice
 • CNG - Metan

  Prirodni gas (Metan) kao gorivo za motorna vozila

  Korišćenje benzina, dizela i autogasa, kao goriva za motorna vozila, direktno zavisi od ograničenih rezervi nafte i jasno je da će se u bliskoj budućnosti morati u većoj meri koristiti drugi energenti, pre svega prirodni gas, čije su rezerve znatno veće i čija je eksploatacija daleko jevtinija. S druge strane, ekološki zahtevi i takse na korišćenje klasičnih motornih goriva učiniće prirodni gas najekonomičnijom alternativom, naročito u gradovima.

  Prirodni gas se koristi kao gorivo za motorna vozila širom sveta i to već decenijama. U Italiji, gde je korišćenje najrasprostranjenije, instalacije za prirodni gas fabrički se ugrađuju u fiatova vozila. Takva uvezena vozila iz Italije kreću se već i našim putevima, a iskustva u pogledu ekonomičnosti i rada motora su više nego povoljna.

  Osušen i komprimovan u okviru stanice za punjenje motornih vozila (CNG), predstavlja čistije gorivo u odnosu na benzin i autogas, sa oktanskim brojem 140 (benzin - 95, autogas - 115). Zbog svojih povoljnih karakteristika sagorevanja, potrošnja koja se izražava u kilogramima (1 Nm3 = 0,77 kg), znatno je manja u poređenju sa ostalim gorivima.

  CryoGas je u Novom Beogradu, u ulici Omladinskih brigada, pustio u rad prvu komercijalnu stanicu za punjenje vozila komprimovanim prirodnim gasom (CNG), a u planu je izgradnja nekoliko novih.

  CryoGas, sa priznatim stručnjacima u ovoj oblasti, vrši ugradnju instalacija za prirodni gas u motornim vozilima. Servis za ugradnju se nalazi na lokaciji kod Bogoslovije. Oprema je firme "Tarantini", ista ona koju FIAT fabrički ugrađuje i koja se može videti na tipovima vozila "Multipla".

  Najbolje rešenje nabavka vozila sa fabrički ugrađenom instalacijom za prirodni gas, podešenim predpaljenjem i sa takvim rešenjem ugradnje boca za gas koje ne zauzimaju puno prostora u zadnjem delu vozila. Ovakva vozila su skuplja, a isplativost određuje razlika u ceni goriva i broj pređenih kilometara.

  Za razliku od autogasa, koji je smeša propana i butana u tečnom stanju (LPG), prirodni gas je u boci na vozilu u gasnom stanju, pod pritiskom od 200 bara. Boce su različitih proizvođača, različitih zapremina i dimenzija. Obično se ugrađuju do tri boce od po 27 litara u koje staje 12,5 kg komprimovanog prirodnog gasa, a to je dovoljno za autonomiju vozila od 250 km u gradskoj vožnji. Na otvorenom putu autonomija vozila raste do 400 km.

  Ostali deo instalacije sličan je instalaciji za autogas, sa regulatorom pritiska, dogrejačem, cevima, priključkom za punjenje i naravno, obaveznom elektronikom.

  Uvođenje prirodnog gasa kao goriva za gradski saobraćaj i dostavna vozila nije više stvar budućnosti, već stvar sadašnjosti, a za najveći broj gradova širom sveta stvar dugogodišnje prakse. Za Beograd je ovo pitanje od najvećeg mogućeg interesa, kako sa ekološkog, tako i sa ekonomskog stanovišta.

  Beograd nema ni metro, ni brze gradske vozove i osuđen je na gradski autobuski saobraćaj, kao pretežan u dužem periodu. Zbog izduvnih gasova ovih vozila, grad je u ekološkom kolapsu, a pri tome to vrlo skupo plaćamo kroz cenu dizel goriva, koja je najmanje dva puta veća od cene prirodnog gasa, bilo komprinovanog (CNG) ili tečnog (LNG).

  Smanjenje zagađenja i poštovanje strogih propisa o zaštiti okoline bili su glavni pokretač svetskih metropola da uđu u program korišćenja prirodnog gasa kao goriva za javni gradski prevoz. U upotrebi su i komprimovani (CNG) i utečnjeni prirodni gas (LNG - tečni metan).

  Razlog za mnogo rašireniju primenu komprimovanog prirodnog gasa leži u činjenici da je utečnjavanje postupak koji se obavlja u skupim postrojenjima (red veličine za manje postrojenje je 10 miliona EUR), a ako nema uslova za potrošnju gasne faze, ova cena je još veća i utošak energije za utečnjavanje se povećava, a samim tim i cena tečnog prirodnog gasa.

  SAD su lider u uvođenju tečnog prirodnog gasa u javni gradski saobraćaj, dok se u Evropi i svetu još uvek više koristi komprimovani prirodni gas. Na primer u Los Anđelesu je u upotrebi 250 autobusa na tečni prirodni gas, u Feniksu 419, Dalasu, Hjustonu, El Pasu 224, itd.

  Prema iskustvima grada Feniksa, ostvarenje cilja uvođenja tečnog prirodnog gasa u javni gradski saobraćaj zahtevalo je netradicionalni pristup i ubrzanje donošenja svih odluka, tako da je gradska vlada formirala specijalističke timove stručnjaka iz kompanija koje se bave ovim tehnologijama. Za transport tečnog prirodnog gasa od postrojenja za utečnjavanje do stanica za snabdevanje napravljeni su ugovori sa specijalizovanim firmama za prevoz utečnjenih kriogenih gasova.

  CryoGas je u Beogradu pustio u rad prvu komercijalnu stanicu za punjenje vozila komprimovanim prirodnim gasom, kao polaznu tačku za sticanje potrebnih iskustava i dalji razvoj programa korišćenja prirodnog gasa kao goriva za motorna vozila.

  Tečni metan

  U svojim planovima razvoja CryoGas ima tečni prirodni gas kao idealno rešenje za snabdevanje javnog gradskog i prigradskog saobraćaja i dostavnih vozila u gradu, koji zajedno čine 90 % zagađenja grada proizašlog iz saobraćaja.

  Stanica za punjenje vozila komprimovanim prirodnim gasom (CNG) vezana je striktno za gasovod prirodnog gasa, dok je stanica sa tečnim prirodnim gasom (LNG - tečni metan) nezavisna od primarnog izvora snabdevanja gasom (gasovod, MRS), pri čemu se tečni prirodni gas transportuje kriogenim auto-cisternama do skladišnog rezervoara stanice.

  CryoGas je počeo izgradnju prvog postrojenja za utečnjavanje metana (prirodnog gasa) na lokaciji u Beogradu, Ibarska magistrala industrijska zona, kapaciteta 40 tona na dan.

  Utečnjeni prirodni gas može se direktno puniti u vozila (LNG) ili prevoditi u gasovito stanje i kao komprimovani puniti u vozila (LCNG - komprimovani dobijen od utečnjenog prirodnog gasa).

  Cena utečnjenog prirodnog gasa (LNG - tečni metan) bila bi niža od cene komprimovanog (CNG), pri čemu bi njegova primena dala i višestruke prednosti:

  1. Ekološki čistije gorivo
   Prirodni gas se prečišćava prilikom utečnjavanja, pri čemu se izdvajaju štetna jedinjenja, različiti ugljovodonici, inertni gasovi, tako da azotnih oksida u izduvnim gasovima vozila nema ni u tragovima, a ostaje čist metan u tečnom stanju.
  2. Skladištenje utečnjenog gasa na niskom pritisku
   Utečnjeni prirodni gas (LNG - tečni metan) skladišti se na niskoj temperaturi i niskom pritisku u specijalnim vakuum-izolovanim rezervoarima, pri čemu se povećava stepen bezbednosti za okolinu i ljude u odnosu na skladištenje komprimovanog prirodnog gasa na visokom pritisku od 300 bara.
  3. Znatno manju potrošnju električne energije za punjenje vozila
   Dok je za brzo punjenje CNG-a u vozila potreban kompresor od oko 500 kW, sa pratećom opremom i napajanjem, za brzo punjenje čistog metana dobijenog iz utečnjenog prirodnog gasa (LCNG) potrebno je samo oko 10 kW za rad kriogene pumpe visokog pritiska istog kapaciteta. Isparivači su atmosferski i ne koriste dodatnu energiju osim razlike temperatura okoline i utečnjenog gasa.
  4. Stanica može da se koristi i za punjenje tečnim metanom
   Paralelno sa punjenjem vozila komprimovanim prirodnim gasom dobijenim isparavanjem utečnjenog prirodnog gasa (LCNG), moguće je i punjenje druge vrste vozila koja se koriste za duže relacije i to direktno utečnjenim prirodnim gasom (LNG - tečni metan) u posebne pogonske rezervoare montirane na vozilu.
  5. Niži investicioni troškovi u odnosu na postrojenje za CNG
   Nema ulaganja u skupu opremu za priključni gasovod, merno-regulacionu stanicu, snažne kompresore sa vodenim hlađenjem, skladište komprimovanog gasa u bocama, trafostanicu, sistem za hlađenje i sl. Za izgradnju stanice sa utečnjenim prirodnim gasom potrebno je izgraditi betonski plato za postavljanje rezervoara, pumpi i isparivača.
  6. Nema troškova održavanja stanice sa utečnjenim prirodnim gasom
   CryoGas postavlja rezervoare za tečni metan, pumpe visokog pritiska i isparivače kao svoje osnovno sredstvo, održava ih i vodi brigu o ispravnosti i funkcionalnosti.

  Primena prirodnog gasa kao pogonskog goriva za motorna vozila dobija sve više na značaju, a logičan razvoj ovog programa je upravo tehnologije utečnjavanja koja donosi velike mogućnosti ekonomskih i ekoloških dobitaka, uključujući i primenu u javnom prevozu čak i tamo gde šira gasifikacija nije ni započeta.

  CryoGas je specijalizovana firma u oblasti kriogene tehnike niskih temperatura i raspolaže sopstvenim znanjem i opremom, a sarađuje i sa stranim firmama iz ove oblasti, što joj sve omogućava da bude nosilac razvoja programa utečnjavanja prirodnog gasa i dobijanja tečnog metana visoke čistoće kao pogonskog goriva za motorna vozila.

  Uzimajući u obzir sve navedene činjenice, nema tehničkih prepreka za šire uvođenje prirodnog gasa kao pogonskog goriva za motorna vozila javnog prevoza. O ekološkim i ekonomskim prednostima govore strana iskustva.

  Korišćenje benzina, dizela i auto gasa, kao goriva za motorna vozila, direktno zavisi od ograničenih rezervi nafte i jasno je da će se u bliskoj budućnosti morati u većoj meri koristiti drugi energenti, pre svega prirodni gas, čije su rezerve znatno veće i čija je eksploatacija daleko jeftinija.

  S druge strane, ekološki zahtevi i takse na korišćenje klasičnih motornih goriva učiniće prirodni gas najekonomičnijom alternativom, naročito u gradovima. Logičan razvoj ovog programa je upravo tehnologija utečnjavanja koja donosi velike mogućnosti ekenomskih i ekoloških dobitaka, uključujući i primenu u javnom prevozu, čak i tamo gde šira gasifikacija nije ni započeta.

  Oprema za korišćenje tečnog prirodnog gasa u vozilima je poznata i bazira se na kriogenoj tehnologiji niskih temperatura (tečni kiseonik, tečni azot) sa kojom CryoGas ima višegodišnje iskustvo, a pojedine komponente kao što je vakuum-izolovani skladišni rezervoar u vozilu, već se proizvode u sistemu CryoGasa.

  Posebno izdvajamo iz ponude - CNG

  Komprimovani prirodni gas je posebno pogodan za primenu u industriji i proizvodnji na onim područjima gde nije prošao gasovod.

  U mogućnosti smo da ponudimo odlične uslove snabdevanja ovim energentom koji je u smislu ekonomske isplativosti prava alternativa butanu, mazutu i ostalim energentima.Snabdevanje i distribucija bi se vršili putem trajlera ili baterija sa bocama, u koje bi se prirodni gas punio prečišćen i komprimovan u našim punionicama.


  CNG - Metan