CryoGas d.o.o. path Početna path Amonijak

 • Metan (CNG)
 • TNG
 • Tehnički gasovi
 • Tečna goriva
 • Amonijak
 • Inženjering
 • LNG
 • Oprema za zavarivanje
 • Ostale usluge
 • Amonijak - NH3

  • Tečni amonijak (isporuka i prevoz do potrošača).
  • Sadržaj amonijaka ≥ 99,5%.
  • U bocama- za potrebe rashladnih sistema i termičke obrade, u hemijskoj i farmaceutskoj industriji.
  • Auto klime