CryoGas d.o.o. path Početna path LNG

 • Metan (CNG)
 • TNG
 • Tehnički gasovi
 • Tečna goriva
 • Amonijak
 • Inženjering
 • LNG
 • Oprema za zavarivanje
 • Ostale usluge
 • LNG (tečni prirodni gas - Metan)

  Budućnost na pragu

  U svojim razvojnim projektima CryoGas ima u planu i tečni prirodni gas kao idealno rešenje za snabdevanje javnog gradskog i prigradskog saobraćaja, kao i dostavnih vozila u gradu - koji inače zajedno čine 90% zagađenja grada, proizašlog iz saobraćaja.

  Stanica za punjenje vozila komprimovanim prirodnim gasom (CNG) vezana je direktno za gasovod, dok je stanica sa tečnim prirodnim gasom (LNG-om, tj. tečnim Metanom) uvek nezavisna od primarnog izvora snabdevanja gasom (gasovod, MRS), pri čemu se tečni prirodni gas transportuje kriogenim auto-cisternama do skladišnog rezervoara stanice.

  CryoGas planira da u najskorije vreme započneo sa izgradnjom prvog postrojenja za utečnjavanje Metana (prirodnog gasa), na jednoj od svoje 4 beogradske lokacije, konkretno - na Ibarskoj magistrali, u industrijskoj zoni, kapaciteta 40 tona na dan.
  Utečnjeni prirodni gas (LNG) može se direktno puniti u vozila ili prevoditi u gasovito stanje i kao komprimovani gas puniti u vozila (LCNG - komprimovani gas, dobijen od utečnjenog prirodnog gasa).

  Cena utečnjenog prirodnog gasa (LNG-a, tj. tečnog Metana) svakako bi bila niža od cene komprimovanog prirodnog gasa (CNG-a), pri čemu njegova primena donosi i druge - višestruke prednosti:

  1. Ekološki čistije gorivo

   Prirodni gas se prečišćava prilikom utečnjavanja, pri čemu se izdvajaju štetna jedinjenja, različiti ugljovodonici i inertni gasovi, tako da azotnih oksida u izduvnim gasovima vozila nema ni u tragovima, a dok ostaje čist Metan u tečnom stanju.

  2. Skladištenje utečnjenog gasa na niskom pritisku

   Utečnjeni prirodni gas skladišti se na niskoj temperaturi i niskom pritisku u specijalnim vakuum-izolovanim rezervoarima, pri čemu se povećava stepen bezbednosti za okolinu i ljude u odnosu na skladištenje komprimovanog prirodnog gasa na visokom pritisku od 300 bara.

  3. Znatno manju potrošnju električne energije za punjenje vozila

   Dok je za brzo punjenje CNG-a u vozila potreban kompresor snage do 100 kW (kapaciteta od oko 500 m3/h), sa pratećom opremom i napajanjem - za brzo punjenje čistog Metana, dobijenog iz utečnjenog prirodnog gasa (LCNG-a) potrebno je samo oko 10 kW za rad kriogene pumpe visokog pritiska istog kapaciteta. Isparivači su atmosferski i ne koriste dodatnu energiju, osim razlike temperatura okoline i utečnjenog gasa.

  4. Stanica može da se koristi i za punjenje tečnim Metanom

   Paralelno sa punjenjem vozila komprimovanim prirodnim gasom dobijenim isparavanjem utečnjenog prirodnog gasa (LCNG-a), moguće je i punjenje drugih vrsta vozila koja se koriste za duže relacije i to direktno utečnjenim prirodnim gasom (LNG-om, tj. tečnim metanom) - u posebne pogonske rezervoare, montirane na samom vozilu.

  5. Niži investicioni troškovi

   Kada je u pitanju utečnjavanje prirodnog gasa - nema ulaganja u skupu opremu za: priključni gasovod, merno-regulacionu stanicu, snažne kompresore sa vodenim hlađenjem, skladište komprimovanog gasa u bocama, trafostanicu, sistem za hlađenje i sl.! Za formiranje stanice sa utečnjenim prirodnim gasom potrebno je izgraditi betonski plato za postavljanje rezervoara, pumpi i isparivača.

  6. Potrošač nema troškove održavanja stanice sa utečnjenim prirodnim gasom

   CryoGas postavlja rezervoare za tečni metan, pumpe visokog pritiska i isparivače - kao svoje osnovno sredstvo, održava ih i vodi brigu o njihovoj ispravnosti i funkcionalnosti.

  Primena prirodnog gasa kao pogonskog goriva za motorna vozila dobija sve više na značaju, a logičan pravac razvoja ovog programa daje upravo tehnologija njegovog utečnjavanja, koja donosi velike mogućnosti kada je u pitanju ekonomska i ekološka dobit, uključujući i primenu u javnom prevozu - čak i tamo gde šira gasifikacija nije ni započeta.

  CryoGas je specijalizovana firma u oblasti kriogene tehnike niskih temperatura i raspolaže sopstvenim znanjem i opremom, a ostvaruje i direktnu saradnju i sa renomiranim stranim firmama iz ove oblasti, što joj omogućuje da bude nosilac razvoja programa utečnjavanja prirodnog gasa i dobijanja tečnog Metana visoke čistoće, kao pogonskog goriva za motorna vozila.

  Uzimajući u obzir sve navedene činjenice praktično ne postoje tehničke prepreke za šire uvođenje prirodnog gasa kao pogonskog goriva za motorna vozila javnog prevoza. O ekološkim i ekonomskim prednostima govore pre svega strana iskustva.

  Korišćenje benzina, dizela i auto gasa, kao goriva za motorna vozila, direktno zavisi od ograničenih rezervi nafte i jasno je da će se u bliskoj budućnosti morati u većoj meri koristiti drugi energenti - pre svega prirodni gas, čije su rezerve znatno veće i čija je eksploatacija daleko jeftinija.

  Oprema za korišćenje tečnog prirodnog gasa u vozilima je poznata i bazira se na kriogenoj tehnologiji niskih temperatura (tečni Kiseonik, tečni Azot) - sa kojom CryoGas ima višegodišnje iskustvo, a pojedine komponente (kao što je npr. vakuum-izolovani skladišni rezervoar u vozilu) - već se proizvode u sistemu CryoGas.