CryoGas d.o.o. path Početna path Tećna goriva

 • Metan (CNG)
 • TNG
 • Tehnički gasovi
 • Tečna goriva
 • Amonijak
 • Inženjering
 • LNG
 • Oprema za zavarivanje
 • Ostale usluge
 • Tečna goriva

  Na lokacijama u Beogradu, Subotici i Zaječaru, u ponudi imamo Evro-Dizel 5 i Bezolovni Motorni Benzin sa visokim kvalitetom, po evropskim standardima.

  Bezolovni motorni benzin

  Bezolovni benzin je vrsta goriva u koji nije dodavano olovo kao sredstvo za anti-knock rad motora. Kao produkt sagorevanja u motoru ovakvo gorivo ne odaje otrovna isparenja, kao što je to slučaj sa gorivima koja sadrže olovo.

  U ranim danima automobilizma, u prvoj polovini dvadesetog veka, vozači su često posle pređenih nekoliko hiljada kilometara osećali nesipravan rad motora - okarakterisan kao „kuckanje”. Utvrđeno je da „kuckanje” nastaje kao posledica taloženja karbonskih ostataka u cilindrima. Taj ugljen ostaje užaren i kao takav prerano pali smesu, pre nego što se ventili potpuno zatvore. Takvo pred-paljenje izazivalo je „kuckanje” motora. Hemičari su istraživanjem utvrdili da dodavanjem malih količina olova - gorivo sagori bez ostataka, pa je na taj način problem rešen. To je takođe značilo da vozila proizvode daleko manje dima i isparenja. Ali tokom narednih nekoliko decenija nus-pojava ovako rešenog problema je bilo povećanje količine olova u atmosferi, posebno u gradovima, gde je koncentracija postala rizična, odnosno - čak dovodila i do oštećenja nervnog sistema kod novorođenčadi.

  Vlade širom sveta zabranile su dodavanje olova u benzin, pa su naftne kompanije počele da prodaju bezolovni benzin. Međutim, to nije značilo i povratak problema sa pretpaljenjem. Kao prvo - zato što se gorivu danas dodaje druga supstanca, zvana: Aromatic Hydrocarbons, a kao drugo - zato što su proizvođači automobila razvili ekonomičnije motore, sa boljim sagorevanjem. Istovremeno, mnoge vlade kontinuirano uvode novu regulativu o emisiji štetnih gasova za vozila, pa su samim tim i proizvođači primorani da uvedu sisteme za umanjenje izduvnih gasova, kako bi kvalitet vazduha u gradovima bio manje ugrožen..

  EVRO 5 - Standard

  Bez obzira na jasan trend opadajuće upotrebe dizel-a, CryoGas svojim klijentima obezbeđuje ovu vrstu goriva - najvišeg kvaliteta..

  Tečna goriva