CryoGas d.o.o. path Početna path Tehnički gasovi

 • Metan (CNG)
 • TNG
 • Tehnički gasovi
 • Tečna goriva
 • Amonijak
 • Inženjering
 • LNG
 • Oprema za zavarivanje
 • Ostale usluge
 • Tehnički gasovi

  U oblasti tehničkih gasova CryoGas zauzima značajnu poziciju na domaćem tržištu. Punionice tehničkih gasova se nalaze u našim poslovnim centrima u Beogradu, Inđiji, Subotici i Novom Pazaru. Tehnički gasovi su non-stop dostupni na svim našim gasnim stanicama - praktično 24h!

  Posedujemo više teretnih vozila (kako kamiona, tako i manjih pick-up vozila) za prevoz tehničkih gasova i TNG-a do kupaca.
  Takođe, vršimo i ispitivanje ambalaže za tehničke gasove. Kod nas se mogu kupiti i potpuno nove boce - kako za tehničke gasove, tako i za TNG.

  Kiseonik - O2

  • Tečni kiseonik(isporuka i prevoz do potrošača- u cisterni).
  • Tečni kiseonik u palet-tankovima i kontejnerima.
  • Kiseonik komprimovan u bocamai baterijama (standardne i posebne čistoće).
  • Medicinski kiseonik u bocama.
  • Kvalitet SRPS H.F1.010.

  Azot - N2

  • Tečni azot(isporuka i prevoz do potrošača- u cisterni).
  • Tečni azot u sudovimamanje zapremine, palet tankovima i kontejnerima.
  • Kvalitet SRPS H.F1.013.
  • Azot komprimovan u bocama i baterijama (standardne i posebne čistoće).
  • Kvalitet SRPS H.F1.012.

  Ugljendioksid - CO2

  • Tečni ugljen-dioksid (isporuka i prevoz do potrošača - u cisterni).
  • Ugljen-dioksid komprimovan u bocama i baterijama.
  • Punjenje boca svih vrsta - zapremina, veličina i namena.
  • Kvalitet SRPS H.F1.016.

  Argon (Ar)

  • Tečni argon (isporuka i prevoz do potrošača).
  • Argon komprimovan u bocama i baterijama (standardne i posebne čistoće).
  • Kvalitet SRPSH.F1.014.

  Acetilen (C2H2)

  • Gas u bocama zapremine 40 i 50 Lit.
   Punjenje adekvatno zapremini boce i zasićenosti porozne mase.
  • Kvalitet SRPSH.F1.020.

  Gasne smeše (MIX)

  • Mešavina (više vrsta) gasova - komprimovana u bocama i baterijama.
  • 2-komponentne i 3-komponente smeše - u traženim srazmerama.

  Helijum (He)

  • Standardne i posebne čistoće(5.0) i Balon-gas
  • Gas u bocama zapremine 20,40 i 50 Lit.

  Vodonik (H2)

  • Vodonik komprimovan u bocama.
  • Kvalitet po SRPSH.F1.018.

  Amonijak - NH3

  • Tečni amonijak (isporuka i prevoz do potrošača).
  • Sadržaj amonijaka ≥ 99,5%.
  • U bocama- za potrebe rashladnih sistema i termičke obrade, u hemijskoj i farmaceutskoj industriji.
  • Auto klime

  Freon - CHClF2

  • Rashladni sistemi.
  • Autoklime

  Propan-Butan (TNG)

  • U bocama standardne veličine -punjenja: 10kg i 35kg
  • Kvalitet SRPS B.H2.134.

  Azotsuboksid (N2O)

  • Punjenje u bocama: od 10kg - 30kg.

  Metan (CH4) - kao tehnički gas

  • Prirodni gas najvišeg kvaliteta - komprimovan u bocama i baterijama (CNG).
  • Mogućnost snabdevanja većih kapaciteta - trailerima.
  • Kvalitet SRPS EN ISO 15403-1.