CryoGas d.o.o. path Početna path Tehnički gasovi

  • Metan (CNG)
  • TNG
  • Tehnički gasovi
  • Tečna goriva
  • Amonijak
  • Inženjering
  • LNG
  • Oprema za zavarivanje
  • Ostale usluge
  • Tehnički gasovi

    U oblasti tehničkih gasova CryoGas zauzima značajnu poziciju na domaćem tržištu. Punionice tehničkih gasova se nalaze u našim poslovnim centrima u Beogradu, Inđiji, Subotici i Novom Pazaru. Tehnički gasovi su non-stop dostupni na svim našim gasnim stanicama - praktično 24h!

    Posedujemo više teretnih vozila (kako kamiona, tako i manjih pick-up vozila) za prevoz tehničkih gasova i TNG-a do kupaca.
    Takođe, vršimo i ispitivanje ambalaže za tehničke gasove. Kod nas se mogu kupiti i potpuno nove boce - kako za tehničke gasove, tako i za TNG.

    Kiseonik - O2

    • Tečni kiseonik(isporuka i prevoz do potrošača- u cisterni).
    • Tečni kiseonik u palet-tankovima i kontejnerima.
    • Kiseonik komprimovan u bocamai baterijama (standardne i posebne čistoće).
    • Medicinski kiseonik u bocama.
    • Kvalitet SRPS H.F1.010.

    Azot - N2

    • Tečni azot(isporuka i prevoz do potrošača- u cisterni).
    • Tečni azot u sudovimamanje zapremine, palet tankovima i kontejnerima.
    • Kvalitet SRPS H.F1.013.
    • Azot komprimovan u bocama i baterijama (standardne i posebne čistoće).
    • Kvalitet SRPS H.F1.012.

    Ugljendioksid - CO2

    • Tečni ugljen-dioksid (isporuka i prevoz do potrošača - u cisterni).
    • Ugljen-dioksid komprimovan u bocama i baterijama.
    • Punjenje boca svih vrsta - zapremina, veličina i namena.
    • Kvalitet SRPS H.F1.016.

    Argon (Ar)

    • Tečni argon (isporuka i prevoz do potrošača).
    • Argon komprimovan u bocama i baterijama (standardne i posebne čistoće).
    • Kvalitet SRPSH.F1.014.

    Acetilen (C2H2)

    • Gas u bocama zapremine 40 i 50 Lit.
      Punjenje adekvatno zapremini boce i zasićenosti porozne mase.
    • Kvalitet SRPSH.F1.020.

    Gasne smeše (MIX)

    • Mešavina (više vrsta) gasova - komprimovana u bocama i baterijama.
    • 2-komponentne i 3-komponente smeše - u traženim srazmerama.

    Helijum (He)

    • Standardne i posebne čistoće(5.0) i Balon-gas
    • Gas u bocama zapremine 20,40 i 50 Lit.

    Vodonik (H2)

    • Vodonik komprimovan u bocama.
    • Kvalitet po SRPSH.F1.018.

    Amonijak - NH3

    • Tečni amonijak (isporuka i prevoz do potrošača).
    • Sadržaj amonijaka ≥ 99,5%.
    • U bocama- za potrebe rashladnih sistema i termičke obrade, u hemijskoj i farmaceutskoj industriji.
    • Auto klime

    Freon - CHClF2

    • Rashladni sistemi.
    • Autoklime

    Propan-Butan (TNG)

    • U bocama standardne veličine -punjenja: 10kg i 35kg
    • Kvalitet SRPS B.H2.134.

    Azotsuboksid (N2O)

    • Punjenje u bocama: od 10kg - 30kg.

    Metan (CH4) - kao tehnički gas

    • Prirodni gas najvišeg kvaliteta - komprimovan u bocama i baterijama (CNG).
    • Mogućnost snabdevanja većih kapaciteta - trailerima.
    • Kvalitet SRPS EN ISO 15403-1.